Albert 88

Op zaterdag 19 februari 2005 werdin het rusthuis de 88e verjaardag van Albert Vanautgaerden gevierd!