2007

12.2007

Startpagina
 • Groter lettertype + groter logo/wapenschild in de titelbalk (31/12)
 • Zoektocht naar de anderepersonen op de foto van Albert voor de zagerij in Blanden toegevoegd (28/12)
 • De jongste Vanautgaerden (Wouter) verwijderd van de startpagina (28/12)
Startpagina – Café’s
 • Aankondiging van de vervollediging van het luik over Clara en haar groentenwinkel, café en hotel (23/12)
Startpagina – Personen
 • Het verhaal over Nonkel Fille vervolledigd (20/12)
 • Aankondiging en eerste deel van het verhaal over Nonkel Fille toegevoegd (17/12)
Gebeurtenissen
 • Het overlijden van Raymond Goossens verhuisd van de startpagina naar de pagina met de Overlijdens (16/12)
 • Emmanuelle, Winde en Wouter toegevoegd op de pagina van de Geboortes (16/12)
 • Ambre, Maaike en Nona verwijderd van de pagina van de Geboortes (16/12)

11.2007

Links
 • Dode links naar Chocra, Strity’s, gaasbeek.be en websites van Thomas Vanautgaerden verwijderd (23/11)
 • De aantallen bij het egosurfen geactualiseerd (23/11)

07.2007

Startpagina
 • Het overlijden van Raymond Goossens toegevoegd (9/7)

06.2007

Startpagina
 • De geboorte van Wouter Vanautgaerden toegevoegd (14/6)
Bijeenkomsten
 • Het overlijden van Georges Vanautgaerden verhuisd van de startpagina naar de pagina met de Overlijdens (14/6)

02.2007

Startpagina
 • Het overlijden van Georges Vanautgaerden toegevoegd (20/2)
Bijeenkomsten
 • De geboorte van Ambre Vanautgaerden verhuisd van de startpagina naar de pagina met de Geboortes (20/2)
 • Het overlijden van Romain Vanautgaerden verhuisd van de startpagina naar de pagina met de Overlijdens (en de reeds meer dan 1j geleden overlijdens van Raymond en Theophiel “nonkel Fille” hieruit verwijderd) (20/2)

Copyright © 2003 – 2007 www.vanautgaerden.be
http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=219855&kid=121&pagina=tekstpagina