De restauratie

De grafzerk vande familie Vanautgaerden – Jochmansbevindt zich achteraan op het oude kerkhof van Bierbeek,dicht bij de kerk. De grafzerk dateert van 1945, hetjaar van overlijden vanPetrus Désiré. De foto hierboven toont de toestand net na hetoverlijden van Amelia in 1957.
Ondertussen warende oude originele portretten spijtig genoeg verdwenen. Omdat de grafzerk echter behouden blijft op het oude kerkhof, heeft Julienbegin 2018 veel moeite gedaan om de originele toestand te herstellen.Het was een hele klus om nog twee geschikte foto’s te vinden en hij heeft een firma in Nederland gevonden die deze kon namaken in emaille.
Hieronder zie je het geslaagde resultaat.Nu nog eens een grondige opkuisbeurt van de steen en de letters terug zwart maken… en we kunnen er weer volop van genieten!

Laatste wijziging op deze pagina: 13.07.2018
Copyright © 2003 – 2018 www.vanautgaerden.be
http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=261662&kid=121&pagina=tekstpagina