Désiré Bierbeek

Désiré en de molens te Bierbeek

de molen op het gehucht Meren
De windmolen op het gehucht Meren

Désiré is voor 1900 molenaarsknecht op de molen in Willebringen en leert daar zijn toekomstige bruid Amelia Jochmans kennen en trouwt er op 8 januari 1898. Louis en Théophile worden geboren in Willebringen.

In 1902 wordt hij molenaarsknecht in de Brouwerij Artois in Leuven.

In 1904 wordt hij zelfstandig molenaar te Bierbeek op de windmolen op het gehucht Meren.

De 6 andere kinderen worden er geboren: Clara (1902), Edouard (1904), Georges (1906) Alfons (1909), Romanus (+1912) en Romain (1915).

In 1910 sluit hij aldaar nog een huurcontract voor 9 jaar ingaande op 1 november 1910 en eindigend op 31 oktober 1919 met als beding dat de verlenging van de huur niet meer zal kunnen plaats hebben; we lezen in de huurakte door Désiré zelf geschreven:
Een eigendom bestaande uit graanwindmolen, huis en land te Meren onder Bierbeek, groot eenen hectaar 16 aren, palende aan de erven Magits en de straat op Geldenaken mits den jaarlijksen huurprijs van drij honderd tachtig franken

eigenhandig geschreven huurcontract: kijk ook de schrijfwijze van Van Autgaerden (boven) en zijn handtekening in één woord.