Alfons

Alfons en de molen van de brouwerij Artois

Alfons begint, zoals zijn vader, op zijn achtiende als molenaarsgast in de Brouwerij Artois.

Alfons
Alfons

Zijn broer Edouard is er werkzaam en Alfons komt in zijn plaats omdat hij zijn legerdienst moet volbrengen.
Op een nacht vangen ze twee volle manden met ratten (104 ratten!) De strijd was zo hevig dat de ratten zich onderling doodbeten

Fons staat met Kerstmis 1926 mee aan de wieg van de Stella (ster). Dit nieuwe type bier valt zo in de smaak dat men beslist het verder te brouwen met het gekende resultaat.

Na de oorlog begint Fons in het Labo te werken waar hij regelmatig bezoek krijgt van zijn jongste broer Romain op weg naar de Molens Hungaria.omdat Fons altijd een frisse Stella of Export in de frigo staan heeft. Julien, zoon van Romain, krijgt er zijn eerste 33tiger (33cl) half en half (Aarschotsen Bruine en Stella) als hij twaalf jaar is en kan zijn roes uitslapen tot ’s anderdaags…

Ingang van de oude brouwerij Artois met de laad- en loskade en erboven het labo (1955-1965)
Ingang van de oude brouwerij Artois met de laad- en loskade en erboven het labo (1955-1965)

In 1968 komt zoon Paul hem als brouwerijlaborant vervoegen en wordt hij assistent van zijn zoon. Tot 1960 verzorgt Fons de brouwerijbezoeken op zaterdagen en in 1973 gaat hij na 49 jaar trouwe dienst op pensioen.

Fons (tweede van links) met collega’s in de Bierstubbe
Fons (tweede van links) met collega's in de Bierstubbe

Laatste wijziging op deze pagina: 16.01.2008
Copyright © 2003 – 2008 www.vanautgaerden.be
http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=11827&kid=121&pagina=tekstpagina