Stockx

De afstammelingen van Jacobus Pierlet en de toenaam STOCKX

De onderstaande schets van de afstamming van Jacobus Pierlet en het ontstaan van de toenaam STOCKX is overgenomen van de nota’s van Jules Vanautgaerden.

De vroegere brouwerij ‘De Engel’, nu restaurant Moemmedel.
Vroegere brouwerij 'De Engel'

Jacobus PIERLET, vader van Theresia Pierlet (die trouwde met Henricus Van Autgaerden), was een Waal afkomstig van Bergilers (provincie Luik). Als weerspannig aan de legerdienst, tijdens de rampzalige oorlogsjaren van de tweede helft van de XVIIIe eeuw, hield hij zich schuil in Bierbeek, als dienstknecht bij Hendrik SMEYERS in de brouwerij “de Engel” op Meren.

Na het overlijden van SMEYERS trouwde Jacobus PIERLET met diens weduwe Johanna Maria FRESON en zette de brouwerij voort. Na de dood van zijn vrouw ging Jacobus een tweede huwelijk aan met Jeanne Catherine MELON, die zijn meid was. Uit dit huwelijk werd Marie-Thérèse PIERLET geboren, die de vrouw werd van Henricus VAN AUTGAERDEN, zoon van Walter, die kuiper was van stiel en waarschijnlijk in de brouwerij “De Engel” werkte.

Jacobus PIERLET stierf in 1815 en zijn weduwe hertrouwde met Lambert STOCKX, die dus de stiefvader werd van Marie-Thérèse PIERLET.

Na zijn huwelijk zette Henricus VAN AUTGAERDEN de brouwerij “De Engel” voort tot wanneer deze rond 1850 werd stilgelegd.

De gebouwen van de brouwerij bestaan nog steeds. Het woonhuis, waarop twee verdiepingen werden bijgebouwd, staat op de hoek van de Waterstraat met de Hoogstraat. Verder in de Waterstraat stonden de gebouwen van de brouwerij, nu herbouwd als woning.

De twee zonen van Henricus legden zich op de landbouw toe. Eduardus bouwde de hoeve gelegen op de hoek van de Smisstraat waar vroeger een smidse stond en die later aangekocht werd door de weduwe Van Neck. Eduardus had een zoon Ludovicus die naar Amerika is uitgeweken. Hier bestaan dus misschien nog nakomelingen.

De hoeve en smidsewoning op de hoek van de Smidstraat met de Hoogstraat in Bierbeek.
De hoeve en smidsewoning op de hoek van de Smidstraat met de Hoogtstraat in Bierbeek

Ludovicus bouwde, verder in de Smisstraat, de hoeve die thans bewoond wordt door de familie van August De Ridder. De talrijke kinderen van Ludovicus hebben het dorp verlaten op één enkele na: Désiré, die er als maalder bleef gevestigd en waarvan de zoon Romain de maalderszaak voortzette.

De naam “STOCKX” ging als toenaam over op de familietak VAN AUTGAERDEN van Meren.

Laatste wijziging op deze pagina: 29.112023
Copyright © 2003 – 2006 www.vanautgaerden.be
http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=11828&kid=121&pagina=tekstpagina